Εργαστήρια


Στο συνέδριο θα γίνουν δύο δίωρα εργαστήρια ταυτόχρονα (Σάββατο 1 Απριλίου, 16:30 - 18:30). Ο κάθε σύνεδρος μπορεί να συμμετέχει εάν το επιθυμεί σε ένα από αυτά, εφόσον πρώτα συμπληρώσει τη φόρμα συμμετοχής (ηλεκτρονικές εγγραφές θα γίνονται μέχρι την Πέμπτη 30 Μαρτίου, στη συνέχεια εγγραφή θα μπορείτε να κάνετε το πρωί του Σαββάτου 1 Απριλίου στη γραμματεία του συνεδρίου). Στους συμμετέχοντες θα δοθεί βεβαίωση συμμετοχής.


1ο Εργαστήριο

Τίτλος: Με ένα έργο τέχνης, λίγα αριθμητικά σύμβολα και μερικές πινελιές από την ιστορία της επιστήμης γράφω το δικό μου διήγημα.

Εισηγητές: Ανδρέας Λύκος (M.Sc. Μαθηματικός, Συγγραφέας) και Άννα Γαβριήλ (M.Sc. Μαθηματικός)
Απευθύνεται (ενδεικτικά): Μαθηματικούς, Δασκάλους

Περίληψη: Συνδυάζεται η παρατήρηση ενός έργου τέχνης με τη διδασκαλία των βασικών χαρακτηριστικών ενός συστήματος αρίθμησης; Ποιες ομοιότητες και διαφορές είχαν οι σπουδαίοι πολιτισμοί (των Βαβυλωνίων, των Αιγυπτίων, των Ελλήνων, των Ρωμαίων) αναφορικά με τα συστήματα αρίθμησης και πώς έκαναν αριθμητικούς υπολογισμούς; Πόσο επηρέασαν οι κοινωνικοπολιτισμικές και ιστορικές συνθήκες την εξέλιξη του συμβολισμού στην Αριθμητική και πώς φθάσαμε στην επικράτηση του σύγχρονου, παγκόσμιου ινδοαραβικού συστήματος αρίθμησης; Μπορεί μία ιστορική διαμάχη να γίνει θέμα διαπραγμάτευσης μέσα στη σχολική τάξη και να στηρίξει μία διδακτική πρόταση παρακινώντας το ενδιαφέρον των μαθητών; Πώς θα μπορούσε να γράψει κανείς μία μαθηματική μυθοπλαστική ιστορία;

Στο εργαστήριο θα προσπαθήσουμε να απαντήσουμε στα παραπάνω ερωτήματα προσεγγίζοντας ένα έργο τέχνης με τη μέθοδο «Artful Thinking»*, σε συνδυασμό με ένα φύλλο εργασίας χωρισμένο σε τέσσερις δραστηριότητες. Το εργαστήριο συνδυάζει τα μαθηματικά με την τέχνη, την ιστορία και τη δημιουργική γραφή.

Το σύνολο του υλικού που θα δοθεί στους συμμετέχοντες είναι:
α) η παρουσίαση που συνοδεύει την εκπαιδευτική πρόταση (αρχείο ppt)
β) το 12σέλιδο φύλλο εργασίας (έντυπο καθώς και σε αρχείο word)
γ) το γραπτό κείμενο που επεξηγεί αναλυτικά το εργαστήριο (αρχείο pdf)

* Η μέθοδος «Artful Thinking» (αναπτύχθηκε σε μεταπτυχιακά προγράμματα του Harvard) αποτελεί έναν τρόπο παρατήρησης έργων τέχνης που μπορούν να υιοθετηθεί στο πλαίσιο διδακτικών σχεδιασμών. Είναι μια γνωστική διαδικασία που βασίζεται σε ένα δομημένο φάσμα ερωτημάτων που ο εκπαιδευτικός θέτει στους μαθητές του.

2ο Εργαστήριο

Τίτλος: Εξερευνώντας τις δυνατότητες του Geogebra

Εισηγητής: Νικόλαος Α. Φωτιάδης (Δρ. Μαθηματικών, Επιμορφωτής Β' επιπέδου κλάδου ΠΕ 03)

Απευθύνεται (ενδεικτικά): Μαθηματικούς

Περίληψη: Στο εργαστήριο παρουσιάζονται ορισμένες προχωρημένες δυνατότητες του Geogebra και για αυτό το λόγο απευθύνεται κυρίως σε όσους είναι στοιχειωδώς εξοικειωμένοι με το πρόγραμμα. Οι δραστηριότητες είναι σχεδιασμένες για θέματα κυρίως Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης όμως θα γίνουν κάποιες αναφορές σε θέματα Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης και αφορούν τρεις θεματικές ενότητες:  
α) Στατιστική και Πιθανότητες
β) Ακολουθίες - Επαναληπτικές διαδικασίες - Fractals - Χαοτική συμπεριφορά
γ) Σχεδιασμός 3D αντικειμένων - Τομή κώνου με επίπεδο - Σφαίρες του Dandelin. 

Θα ήταν καλό όποιος παρακολουθεί το εργαστήριο να έχει το δικό του laptop με ποντίκι (για ευκολότερο σχεδιασμό). Όσοι φέρουν δικό τους laptop  να σιγουρευτούν ότι έχουν την έκδοση 5 του Geogebra γιατί πολλές από τις δραστηριότητες που θα γίνουν στο εργαστήριο δεν δουλεύουν σε προηγούμενες εκδόσεις.